De combinatietest

Vanaf 1 oktober 2021 is de combinatietest als screeningstest op down-, edwards- en patausyndroom gestopt.  Dat besluit is genomen door het Ministerie van VWS, na advies van onder meer het RIVM.