Wie zijn wij?

Stichting Echopunt is een echocentrum dat samenwerkt met zes verloskundigenpraktijken in Amsterdam oost en omgeving,  (www.zwangerinoost.nl)

In het Echopunt worden echo's gemaakt op verwijzing van uw verloskundige of gynaecoloog. Mocht uw kindje in stuit liggen dan kunt u verwezen worden naar het Versiepunt. Informatie omtrent voeding, leefstijl, bevalling en borstvoeding vindt u onder het item "Voorlichtingspunt".