NIPT

De NIPT is een onderzoek waarbij bloed van de zwangere vrouw wordt afgenomen en onderzocht. Het laboratorium onderzoekt het DNA in het bloed op chromosoomafwijkingen en kan zo bepalen of het kind Down-, Edwards- of Pateausyndroom heeft . In het bloed van de zwangere zit DNA dat afkomstig is van de placenta (moederkoek) en DNA dat afkomstig is van de moeder. Het DNA van de placenta is bijna altijd hetzelfde als het DNA van het kind.
Heeft u een medische indicatie, bijvoorbeeld eerder kind met chromosoomafwijkingen, dan krijgt u een gesprek in een Centrum voor Prenatale diagnostiek.
U kunt de NIPT laten doen vanaf 10 weken zwangerschap.

Veranderingen NIPT per 1 april 2023

Op 1 april 2023 wordt de NIPT (niet-invasieve prenatale test) onderdeel van het reguliere programma prenatale (tijdens de zwangerschap) screening. Wat dit betekent voor u?
Het antwoord op deze vraag en alle andere informatie over de NIPT kunt u vinden op de website PNS.

Animatie video NIPT in Russisch & Oekraïens Klik hier