NIPT

De NIPT is een onderzoek waarbij bloed van de zwangere vrouw wordt afgenomen en onderzocht. Het laboratorium onderzoekt het DNA in het bloed op chromosoomafwijkingen en kan zo bepalen of het kind Down-, Edwards- of Pateausyndroom heeft . In het bloed van de zwangere zit DNA dat afkomstig is van de placenta (moederkoek) en DNA dat afkomstig is van de moeder. Het DNA van de placenta is bijna altijd hetzelfde als het DNA van het kind.
Heeft u een medische indicatie , bijvoorbeeld eerder kind  met chromosoomafwijkingen, dan krijgt u een gesprek  in een Centrum voor Prenatale diagnostiek.
U kunt de NIPT laten doen vanaf 11 weken zwangerschap.

Alle informatie over de NIPT kunt u vinden op de website PNS.

Betaling

Vanaf 01 april 2017 kunt u op de website www.niptbetalen.nl informatie vinden over de betaling van de NIPT.

Animatie video NIPT in Russisch & Oekraïens

Klik hier