De 20 weken echo

Sinds 1 januari 2006 heeft elke zwangere vrouw de mogelijkheid een 20 weken echo te laten verrichten. Het is een vrijwillige keuze om dit onderzoek wel of niet te laten verrichten. 

Wat is een 20 weken echo?

Bij een zwangerschapsduur van 18 - 21 weken (bij voorkeur tussen 19 -20 weken) is het mogelijk om met behulp van echoscopie de organen van het kind te beoordelen en eventuele afwijkingen op te sporen. Er wordt gekeken naar de hersenen, schedel, aangezicht, wervelkolom, hart, maag, darmen, nieren, blaas en ledematen van het kind. Daarnaast wordt de hoeveelheid vruchtwater, de positie van de placenta (moederkoek) en de grootte van het kind beoordeeld. De 20 weken echo wordt verricht door middel van een uitwendige echo (via de buikwand) en wordt gemaakt door echoscopisten die hiervoor zijn opgeleid.  Indien er sprake is van een bepaalde erfelijke afwijking in uw familie, dan zal de 20 weken echo op medische indicatie plaatsvinden in het ziekenhuis (OLVG/AMC).

Alle informatie over de 20 weken echo vindt u op de site PNS.

Veelal kan bij de 20 weken screeningsecho het geslacht bepaald worden. Dit is niet het doel van het onderzoek, maar wanneer u dit wenst kunt u dit met de echoscopiste bespreken. Filmen tijdens het onderzoek is niet toegestaan.

Mag ik iemand meenemen naar dit onderzoek?

De 20 weken echo is een uitgebreid medisch onderzoek waarbij de zorgverlener zich goed moet kunnen concentreren. Wij hanteren om die reden de regel: cliënt + maximaal 1 volwassene meenemen naar het onderzoek. Uit ervaring weten wij dat kinderen het als vervelend ervaren wanneer het licht uitgaat in de spreekkamer en er 40 minuten stil gezeten moet worden, om die reden dus ook geen kinderen meenemen naar dit onderzoek. Wij begrijpen dat het fijn is om ook familie/ vrienden mee te laten kijken tijdens een echo en daarom bieden wij de mogelijkheid tot het afspreken van een 2D of 3/4D pretecho. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op onze site op de pagina Pretecho 

Vervolgonderzoek

Indien er bij het echoscopisch onderzoek een afwijking wordt gezien of als hierover twijfel bestaat, dan zal de echoscopist u hierover informeren. In dat geval zal er contact opgenomen worden met uw verloskundige. Er vindt dan vervolgonderzoek plaats in het OLVG of het AMC. In een aantal gevallen zal blijken dat er niets aan de hand is. Voor de kinderen die wel een aandoening hebben kan het vervolgonderzoek van groot belang zijn. Het is belangrijk dat aanstaande ouders op de hoogte zijn van wat de gevolgen van het onderzoek kunnen zijn. De meeste ouders kiezen voor een 20 weken echo ter geruststelling. Meestal is dit ook het geval, er worden geen afwijkingen gezien. Indien er toch een afwijking wordt gevonden kunt u voor de moeilijke keuze komen te staan: de zwangerschap wel of niet voortzetten. Het kan de aanstaande ouders ook de kans geven zich voor te bereiden op de komst van een kind met een aandoening en kan er voor de juiste opvang bij de geboorte worden gezorgd.

Kijk voor meer informatie onder het keuze item  links.

Animatie video 20 weken echo in Russisch & Oekraïens Klik hier